Προϊόντα: > Τσιμεντοπάσσαλοι

dot Πάσσαλος  1,80 (8x8 βάση 6x6 κορυφή)  αμπελουργικός
dot Πάσσαλος  2,00 (8x8 βάση 6x6 κορυφή)  αμπελουργικός
dot Πάσσαλος  2,20 (8x8 βάση 6x6 κορυφή)  αμπελουργικός
dot Πάσσαλος  2,10 (9x9 βάση 9x9 κορυφή) περίφραξης δημοσίων έργων
dot Πάσσαλος  1,90 (9,5x9,5 βάση 7x7 κορυφή)  οκταγωνικός για περίφραξη δημοσίων έργων
dot Πάσσαλος  2,10 (12x12 βάση 9x9 κορυφή)  οκταγωνικός για περίφραξη δημοσίων έργων
dot Πάσσαλος  2,40 (10x10 βάση 7x7 κορυφή)  οκταγωνικός για περίφραξη δημοσίων έργων
dot Πάσσαλος  2,48 (9x9 βάση 7,5x7,5 κορυφή)  ακτινιδίων
dot Πάσσαλος  3,00 (10x10 βάση 8x8 κορυφή) περίφραξης
dot Πάσσαλος  3,00 (12x12 βάση 12x12 κορυφή)  περίφραξης δημοσίων έργων
dot Πάσσαλος  3,10 (12x12 βάση 12x12 κορυφή)  περίφραξης  τύπου Γ